Lugnetkonferens

Lugnetkyrkan konferens AB är ett helägt dotterbolag till Lugnetkyrkans församling i Falun.
Vår verksamhet är att bedriva konferens och uthyrning av de lokaler som bolaget hyr av vår ägare Lugnetkyrkans församling.

Verksamheten startade i samband med invigningen av våra lokaler som skedde vintern 2013. Konferenslokalerna som innehåller förutom en stor  konferenshall med plats upp till 600 platser innehåller också ett antal små grupprum och ett mindre konferensrum med plats för cirka 70 personer.

Under hösten 2014 pågår arbetet med att färdigställa ytterliga två konferensrum med vardera 40 plus 70 platser.

Det finns möjlighet att öppna upp den stora konferenshallen med ytterligare platser dels på samma våning men också en läktare vilket möjliggör att konferens och/eller konsert kan hållas med upp till 1 000 personer. Detta gör lokalerna till Falun/Borlänges bästa konferens- och konsertlokal.

Sedan hösten 2018 bedriver Dalasalen lunchrestaurang i våra lokaler. Dalasalen hyr restaurang och serveringsdel och har sin lunchrestaurang öppen på dagtid måndag till fredag varje vecka.

I samband med de konferenser som vi genomför så levererar även Dalasalen såväl konferensfika som luncher.